03/05/2017

 

NUNSPEET – De ’Nunspeetse Keiler’ viert dit jaar zijn 50e verjaardag. De oorspronkelijke vorm in 1967 was in beton maar in 1998 werd hij in brons uitgevoerd. Lees de krantenartikelen uit Nunspeet Vooruit uit 1967 en 1998.

Artikel uit Nunspeet Vooruit in 1967

Nunspeet krijgt een standbeeld. Niet van een grote plaatsgenoot, die veel voor Nunspeet heeft betekend, maar van een wild zwijn. De bekende Elspeetse beeldhouwer en pottenbakker H. Weggelaar heeft de opdracht gekregen een beeld van een wild zwijn in beton gevat te maken. Het geheel zal een betonnen voetstuk krijgen en moet de herinnering aan de wilde zwijnen levend houden.

Nunspeet is bekend om zijn fauna en hier kan men de wilde zwijnen nog in de natuur bewonderen. Straks ook een betonnen zwijn op het Stationsplein. Het is het eerste Nunspeetse standbeeld dat op een plein komt te staan. Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernemen we dat B&W overwegen nog meer culturele aankopen te doen.

De heer Weggelaar is op het gebied van beeldhouwwerk geen onbekende. Hij ontwierp ook de merkwaardige VVV-handwijzer in Elspeet die in één seizoen al grote aandacht trok. Wie bij het kamphuis ‘De Korenbloem’ in Elspeet komt, kan overal fraaie houtsnijwerken aantreffen.

Het is de bedoeling dat het beeld reeds dit voorjaar zal worden geplaatst. Namens de gemeente bracht wethouder Hiddink al een bezoek om de resultaten te bewonderen. Het zwijn zal hopelijk gauw in het land de nodige aandacht trekken. Bovendien krijgt Nunspeet elk jaar studenten in zijn omgeving. Het kan nog een aardige boel worden straks rond ‘Het Nunspeetse Zwijn’.

 

Artikel uit Nunspeet Vooruit in 1998

De 89-jarige beeldend kunstenaar J.H. Weggegaan heeft begin dit jaar de door hem ontworpen keiler wederom onthuld. Voor de kunstenaar was het de tweede maal dat hij het door hem gemaakte evenbeelden het mannetjeseverzwijn onthulde. Eerder deed hij dit op 23 maart 1967 en in tegenstelling tot de onthulling begin dit jaar deed hij dat toen zonder dat daarbij een vertegenwoordiger van de gemeente Nunspeet aanwezig was.

De gemeente Nunspeet had toen opdracht gegeven voor het maken en plaatsen van het beeld, maar liet bij de onthulling verstek gaan. Of de verschillende opmerkingen na het besluit om het beeld te laten maken hier debet aan was vermeld de historie niet. Humoristen vroegen zich in 1967 af of de gemeente Nunspeet een spaarvarken had aangeschaft. Nu lijkt de toen geldende gedachtengang: ‘De symboliek van dit beeld moet worden gezocht in de sterke binding van de gemeente met de natuur’. 

De ’Nunspeetse Keiler’, zoals het beeld officieel heet, werd in 1967 in beton uitgevoerd en het was bij de aanvang van de renovatie van het Stationsplein niet meer in oude luister te herstellen. Met financiele ondersteuning van de ANWB, gemeente Nunspeet en VMI uit Epe is de Lions Club Nunspeet erin geslaagd om het beeld in brons weer op de oude vertrouwde plek te plaatsen.

De bronzen keiler is een natuurgetrouwe weergave van zijn in het wild levende voorbeeld, en zeer waarschijnlijk het varken met de hoogste ‘aaibaarheidsfactor’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nunspeet.nu/2017/05/02/604/

Met dank aan Bram van de Biezen van www.nunspeet.nu